Användningsvillkor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Du godkänner att vi använder cookies under ditt besök genom att klicka på "Jag godkänner".
Läs mer

Vår vision

Stöd
för
de
som
behöver
det
mest.

Vårt samhälle förbättras och förenklas ständigt genom digitaliseringen och nya digitala tjänster. Det gör att kostnaderna i den offentliga administrationen minskar, samtidigt som transparensen och rättssäkerheten ökar. Digitalisering och effektivisering är en självklar nödvändighet i de flesta verksamheter, men långt ifrån alla utnyttjar dess fulla potential.

För att bidra till utvecklingen bygger och utvecklar vi ett digitalt verksamhetssystem tillsammans med ställföreträdare och överförmyndare, som tillvaratar digitaliseringens möjligheter att på bästa sätt hjälpa några av våra mest utsatta medmänniskor.

Ulf Mattsson

VD, Aider

Vår ambition

Utmaningar som förtjänar en lösning

Det ska vara enkelt att vara ställföreträdare

Att ta sig an uppdraget som ställföreträdare är inte alltid en så självklar uppgift. Tråkigt nog är det ofta den tunga administrationen som stoppar snarare än den goda viljan. Med Aider sänker vi tröskeln och skiftar fokus från betungande till enkelt.

Bristande rättsäkerhet

Det finns flera utmaningar och brister på ställföreträdar- och överförmyndarområdet och det framkommer regelbundet exempel där enskilda har lidit ekonomisk, personlig eller rättslig skada. Det vill Aider bidra till att ändra på.

Digitalisering med helheten i fokus

Behovet av digitalisering är en självklar nödvändighet i alla verksamheter, men långt ifrån alla kan eller har resurser att utnyttja denna möjlighet. Aider tillvaratar allas intressen och behov; från huvudman till ställföreträdare, överförmyndare och länsstyrelse.