Vår vision

Av
gode
män,
för
gode
män.

Att vara ställföreträdare är ett viktigt och värdefullt samhällsuppdrag! Men det är ett uppdrag med många utmaningar, inte minst administrativa. Vi som engagerar oss som gode män och förvaltare förtjänar moderna och effektiva verktyg som underlättar våra uppdrag. Vår vision med Aider är att tillsammans med dig, och andra kollegor runt om i landet, åstadkomma just detta.

Målsättningen är att Aider ska utvecklas över tid, dra fördel av digitaliseringens möjligheter och anpassas utifrån våra gemensamma behov och på ett sätt som gynnar både oss och våra huvudmän.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Ulf Mattsson

Ulf Mattsson

God man och grundare, Aider