Utbildningar
i
Aider
2024

Ulf Mattsson

Ulf Mattsson

21 december 2023

Kostnadsfri utbildning

För att du snabbt ska komma igång med Aider, fräscha upp dina kunskaper eller ta del av nyheter och uppdateringar, har du alltid fri tillgång till våra utbildningar.

Tider

Utbildningarna genomförs på fasta tider, varje tisdag och torsdag mellan 14:00 - 15:00 och 19:00 - 20:00.

Innehåll

Under ca 45 min går vi igenom Aiders webb- och mobilappar, hur de fungerar och ger dig användartips som kan förenkla ditt uppdrag som ställföreträdare.

Utbildningarna anpassas alltid efter deltagarnas erfarenheter och önskemål för bästa effekt. Under januari och februari ägnar vi lite extra tid åt arbetet med att ta fram bra årsräkningar, utifrån de förutsättningar som råder i olika kommuner.

Har du specifika frågor eller funderingar, finns det alltid utrymme för det. Dialogen med dig och alla andra användare är viktig för oss i vårt arbete med att vidareutveckla Aider.

Anmälan

Välj dag och tid som passar dig och mejla din anmälan till info@aider.nu

Inbjudan

Utbildningen hålls via Microsoft Teams och du ansluter enkelt vi den inbjudan du får av oss.

Har du frågor inför utbildningen är du välkommen att mejla oss. Du når oss även via vår chatt på hemsidan, eller inne i apparna.

Välkommen!