Aider
utvecklas
med
stöd
av
Vinnova

Ulf Mattsson

Ulf Mattsson

15 juni 2021
Aider har blivit antaget till Vinnovas program Innovativa Startups steg 2 och får därigenom stöd av Sveriges innovationsmyndighet att utveckla vårt digitala stöd för ställföreträdare och anhöriga. I konkurrens med 140 ansökningar, är Aider en av de 35 ansökningar som beviljats. Bedömningen baserades på en sammanvägning av de sex huvudkriterierna Relevans, Potential, Team, Genomförande, Hållbarhet och Jämställdhet.