Aider
+
Peribon
=
Andronico
Group
AB

Ulf Mattsson

Ulf Mattsson

9 november 2021
Efter en längre tid av nära samarbete, bildar nu Peribon och Aider ett gemensamt produktbolag under namnet Andronico Group AB. Genom att gå samman stärker vi våra möjligheter att fortsatt bedriva kvalitativt utvecklingsarbete, som gynnar såväl överförmyndare som ställföreträdare i hela landet.

Utmaningar som behöver lösas

Som vi alla vet finns en lång rad utmaningar att hantera på Ställföreträdarområdet. Våra verksamheter har sedan start delat passionen att försöka lösa dessa utmaningar, i nära samarbete och fortlöpande dialog med våra användare; handläggare och ställföreträdare.

Digital utveckling

Den digitala utvecklingen går fort och det krävs både tid och resurser att kunna följa med och dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter. Tyvärr sitter många idag fast i gamla system, som gör det mer eller mindre omöjligt att hänga med. Och det blir inte enklare att komma i kapp ju längre tiden går. Här ser vi stora möjligheter att hjälpa till och få igång utvecklingsarbetet, med vår samlade erfarenhet och våra produkter.

Marknadens bästa support

För oss är det en självklarhet att bedriva ett utvecklingsarbete som gynnar alla våra användare, oavsett storlek. Alla våra kunder har därför tillgång till vad vi påstår är marknadens bästa support! Den kommer vi att värna och vidareutveckla.